Starcom Vietnam

THÔNG TIN LIÊN LẠC
Home > Sản phẩm >
THÔNG TIN LIÊN LẠC

Hệ thống Thông tin liên lạc

 • Hệ thống thông tin liên lạc sóng ngắn đa kênh HF, VHF, UHF cố định/ cơ động
 • Hệ thống ghép kênh
 • Hệ thống chuyển mạch thoại
 • Thiết bị ghi âm

Hệ thống Truyền dẫn
 
 • Hệ thống thông tin liên lạc VSAT, trạm VSAT mặt đất, trạm VSAT cơ động (xe cơ động, tàu thuyền)
 • Anten VSAT cố định, Anten tự bám, TVRO
 • Hệ thống truyền dẫn Viba
 • Thiết bị, vật tư hệ thống truyền dẫn quang (mux, modem, converter, cáp…)
 
 
 
 
Hệ thống An ninh – Kiểm soát
 
 • Hệ thống kiểm soát vào/ra (quét vân tay, chuông cửa có hình, thiết bị chấm công)
 • Hệ thống báo động có dây/ không dây
 • Hệ thống báo cháy tự động
 
Hệ thống Nguồn
 • Máy phát điện công suất lớn
 • Thiết bị chỉnh lưu, nghịch lưu
 • Ắcquy viễn thông, điện lực, máy phát


© Copyright 2016 All rights reserved.