Starcom VietnamStarcom Vietnam cung cấp và tích hợp các hệ thống CNTT, điện tử viễn thông và các hệ thống trang thiết bị chuyên dụng

•Hệ thống Mạng, Bảo mật
•Máy chủ, Lưu trữ
•Data Center, Điện nhẹ
•Truyền hình hội nghị
•Hệ thống Thông tin
•Hệ thống truyền dẫn
•Tích hợp AV
•Trình chiếu, hiển thị
•Camera, Camera nhiệt
•An ninh, kiểm soát
•Hệ thống nguồn
•Đầu đọc mã vạch
•Máy in nhiệt cầm tay
•Máy in tem nhãn
•Máy móc vật tư ngành in
© Copyright 2016 All rights reserved.