Starcom Vietnam

Hệ thống công nghệ thông tin
Home > Giải pháp > Công nghệ thông tin>
Hệ thống công nghệ thông tin

Hệ thống mạng LAN, WAN, Wireless

Cung cấp hệ thống theo các mô hình mạng khác nhau
đáp ứng yêu cầu hiện tại và phát triển về sau của khách hàng:
• Mô hình mạng Lan 02 lớp
•Mô hình mạng LAN 3 lớp
• Giải pháp mạng WAN cho các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp:
- Trên hạ tầng kết nối Lease line (Point to Point):
                 * Sử dụng định tuyến tĩnh
                 * Sử dụng định tuyến động (OSPF, EIRP)
- Trên hạ tầng MPSL:
                 * Sử dụng định tuyến động BGP
- Trên hạ tầng kết nối Internet
                 * Sử dụng GRE-Tunnel
                 * Sử dụng DVPN
 

Sản phẩm, giải pháp bảo mật

• Cung cấp giải pháp Firewall sử dụng các thiết bị Firewall
chuyên dụng như Cisco ASA, Check Point, FortiGate,…
để lọc Web, lọc các cổng dịch vụ, chống xâm nhập (IPS),
chống tấn công dịch vụ DDoS và bảo vệ các phân vùng mạng
như Server Farm, DMZ nơi đặt các máy chủ cung cấp
các dịch vụ để tránh các rủi ro từ môi trường kết nối mạng
• Cung cấp các giải pháp tường lửa cho hệ thống ứng dụng Web
- Bảo vệ tầng Application (layer 7)
- Giám sát hành vi người dùng thanh toán điện tử
- Quản lý lưu lượng Web, giám sát giao thức HTTP/ HTTPS
- Bảo vệ các ứng dụng và dữ liệu trước các loại tấn công
- Giám sát hành vi người dùng thanh toán điện tử
- Chống đánh cắp định danh người dùng
- Ngăn chặn hành vi đáng ngờ khi giao dịch trực tuyến
 
 

 

Cung cấp các giải pháp tổng thể về hệ thống máy chủ và lưu trữ cho doanh nghiệp. Với khả năng hiểu biết chuyên sâu các giải pháp cao cấp về máy chủ và lưu trữ của HP, IBM, Dell, Sun, Fujitsu… kết hợp với các sản phẩm/ giải pháp của các hãng sản xuất phần mềm hệ thống hàng đầu khác như Microsoft, Symantec, VMware… chúng có thể: Thiết kế, lựa chọn cấu hình (sizing), triển khai cài đặt… nhằm xây dựng hệ thống máy chủ - lưu trữ phù hợp với các ứng dụng: File, mail, database, web service, e-commerce, security, billing system…Tư vấn, thiết kế và triển khai các giải pháp chuyên sâu như: Ảo hóa và phân vùng máy chủ - lưu trữ (Virtualization and Partition), Môi trường đa hệ điều hành (Multiple Operating Environment)

 


© Copyright 2016 All rights reserved.