Starcom Vietnam

Giải pháp tích hợp và driver Opos truyền dữ liệu tự động
Home > Giải pháp >
Giải pháp tích hợp và driver Opos truyền dữ liệu tự động

1. Giới thiệu

Phần mềm nâng cấp driver chuẩn OPOS, viết tắt là OPOSED được phát triển dựa trên nền tảng môi trường lập trình của Microsoft kết hợp với các chuẩn giao thức kết nối của hãng cân điện tử CAS (CAS Communication Protocol, CAS Software Development Kit SDK), được đóng gói hoàn thiện dưới dạng OEI (Original Equipment Installation)

2. Mô hình kết nối

3. Sơ đồ truyền dữ liệu

4. Kích hoạt phần mềm và cấu hình thiết bị

Việc kích hoạt phần mềm đảm bảo tuân thủ theo đúng bản quyền của nhà phát triển phần mềm và hãng sản xuất thiết bị về việc sử dụng SDK cho số lượng và chủng loại thiết bị đã được cấp phép.

Thêm thiết bị vào phần mềm theo đúng cổng kết nối và cấu hình theo đúng thông số

5. Bảo mật

Do đặc thù kinh doanh của ngành bưu chính, dữ liệu trong lượng bưu phẩm rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu của đơn vị sử dụng. Vì vậy, bảo mật và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu là một khía cạnh quan trọng của việc lựa chọn giải pháp nâng cấp driver cho cân điện tử. Phần mềm đảm bảo:

  • Dữ liệu được đầu vào và dữ liệu đầu ra đảm bảo chính xác.
  • Dữ liệu chỉ được truyền offline tại máy trạm tới ứng dụng được chỉ định của người dùng.
  • Dữ liệu được đóng gói và ngăn chặn mọi tác động chỉnh sửa trong quá trình chuyển đổi và truyền dữ liệu.


© Copyright 2016 All rights reserved.