Starcom Vietnam

Giải pháp WIFI tập trung
Home > Giải pháp >
Giải pháp WIFI tập trung
  1. Lựa chọn công nghệ phát sóng Wifi

Để đáp ứng cho các dịch vụ & ứng dụng nhạy cảm với trễ và yêu cầu băng thông lớn như Video streaming, VoIP, …, việc thiết kế và lắp đặt AP không chỉ đơn thuần dựa trên độ bao phủ, mà còn dựa trên trên các yếu tố chính khác như Network capacity/ performance (số user kết nối đồng thời, băng thông cho từng ứng dụng, môi trường Mobility hay High-Density user, hay kết hợp các yếu tố trên…).

Tại trụ sở: Sử dụng công nghệ Channel Blanket, trong đó các AP sẽ phát sóng theo từng mặt phẳng kênh, sử dụng ưu tiên cho một số phòng ban hoặc các ứng dụng cần loại bỏ roaming. Trong khi đó, vẫn kết hợp mô hình Multi-channel cho guest, hoặc ứng dụng data thông thường.

Tại các đơn vị thành viên: Sử dụng mô hình đa kênh (multi-channel)..

  1. Mô hình lắp đặt, cấu hình, kết nối hệ thống WIFi tập trung.

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ HỆ THỐNG WIFI TẬP TRUNG

 

- Tại Trụ sở:

            + Controller sẽ quản lý tất cả Access point Wifi, switch access PoE và switch phân phối

            + Hệ wifi tại trụ sở hỗ trợ mô hình phát sóng đơn kênh, đa kênh kết hợp (channel blanket)

+ Hệ wifi cũng hỗ trợ khả năng mở rộng thêm bộ truy cập wifi AP về sau, hoặc thay đổi vị trí lắp đặt mà không làm phát sinh chi phí kéo cáp hay thay đổi thiết kế hạ tầng cáp, bằng công nghệ Wifi Backhaul (Smart Connect)

SƠ ĐỒ KẾT NỐI TẠI TRỤ SỞ

- Tại các đơn vị thành viên:

            + Lắp đặt các bộ phát sóng wifi tốc độ cao chuẩn AC được phân bổ lắp đặt, cấu hình tại các vị trí thích hợp của tòa nhà Điện lực, Switch POE đã được lắp đặt tại tủ mạng sẽ cấp nguồn và cấp dịch vụ mạng cho Wifi thông qua cáp mạng LAN.

            + Controller sẽ quản lý tất cả Wifi AP (kết nối vào switch PoE) và bản thân switch PoE

            Sơ đồ kết nối như sau:

 © Copyright 2016 All rights reserved.