Starcom Vietnam

Giải pháp hội nghị truyền hình
Giải pháp > Giải pháp hội nghị truyền hình

Mô hình hội nghị truyền hình phân tán

 1. Mô hình vận hành giải pháp

Hệ thống trung tâm

Hệ thống sẽ được phân chia MCU theo 3 miền Bắc – Trung – Nam, các đơn vị thành viên thuộc miền nào sẽ kết nối về MCU và phòng họp của miền đó.

Tại mỗi điểm cầu

Thiết bị hội nghị truyền hình được kết nối với hệ thống âm thanh hình ảnh phòng họp

 1.  Họp từng vùng miền

 

 • Tại mỗi miền sẽ có người quản lý được phân quyền quản lý cho MCU và phòng họp. Cán bộ nhập đúng thông tin quản trị được cung cấp để vào phòng họp ủy quyền điều khiển
 • Trong những trường hợp cần thiết cán bộ quản trị Tổng Công ty có thể can thiệp để xử lý nhanh chóng qua mạng
 • Các chức năng điều khiển phòng họp đầy đủ chức năng cho quản trị miền
  1. Họp toàn quốc
 • Hệ thống quản lý được cấu hình với phòng họp toàn quốc để các đơn vị thành viên cả 3 miền Bắc Trung Nam họp chung 1 phòng họp duy nhất
 • Phòng họp này được hệ thống quản lý MCU tự động cascade 3 MCU lại thành một tài nguyên lớn để cung cấp đủ cho tất cả các điểm cầu
 • Cán bộ vận hành Tổng Công ty sẽ là người vận hành chính, các cán bộ từng miền là người vận hành phụ cho từng miền.
 1. Yêu cầu về băng thông đường truyền mạng
 • Đối với hệ thống trung tâm từng miền

Đường truyền mạng truyền Internet dành cho hệ thống trung tâm được tính bằng tổng lượng băng thông của các kết nối vùng miền đó đồng thời.

Tốc độ 1 kết nối HD * tổng điểm kết nối * 2 luồng (People + Content)

 • Đối với từng điểm cầu

Điểm cầu là thiết bị đầu cuối có trang bị sử dụng chuẩn nén H264 High Profile (tiết kiệm 1/2 băng thông cho đường truyền):

 • Khi hội thảo với chất lượng video HD 720p thì băng thông tối thiểu khi cần tại mỗi điểm chi nhánh là 512kb/s Mbps (Up Stream = Down Stream)

Băng thông dành riêng yêu cầu (đã bao gồm lượng băng thông dự phòng) cho đường truyền chỉ phục vụ cho HNTH cho 1 điểm cầu với:

 • Độ phân giải HD 720p 30 khung hình/giây: từ 2-4 Mbps

 

 • Đối với đường truyền WAN

Mục đích đường truyền này để liên kết các MCU 3 vùng miền thành một, bản chất kết nối đóng vai trò như là một kết nối của 1 điểm cầu nên yêu cầu cũng giống như trên

Vậy lượng băng thông dành riêng yêu cầu (đã bao gồm lượng băng thông dự phòng) cho đường truyền với 1 liên kết từ miền này sang miền khác là từ 2-4 Mbps

 1. Đánh giá giải pháp

Ưu điểm mô hình MCU phân tán:

  + Tiết kiệm chi phí băng thông: Băng thông phân bổ đều trên 03 MCU, không đổ dồn về một MCU như mô hình MCU tập trung.

  + Tính cân bằng tải (load balacing): phân tải trên các MCU, tránh tình trạng kết nối quá tải trên một MCU giúp tăng hiệu xuất làm việc của hệ thống MCU.

+ Tính dự phòng cao: nếu một MCU bị lỗi, hỏng mà hai MCU còn lại vẫn hoạt động bình thường thì những điểm kết nối trên MCU lỗi sẽ kết nối vào hai MCU còn lại, tuy nhiên phải đảm bảo số điểm cầu kết nối không vượt quá năng lực hai MCU còn lại và đường truyền lúc đó phải thiết kế đảm bảo cho kết nối VCS Miền này tới MCU Miền khác.

Nhược điểm mô hình MCU phân tán:

 + Chi phí đầu tư ban đầu cao: đầu tư 03 MCU.

 + Mất Port kết nối để xếp chồng các MCU.

© Copyright 2016 All rights reserved.