Starcom Vietnam

Cung cấp, lắp đặt máy chủ CSDL
Home > Các dự án tiêu biểu >
Cung cấp, lắp đặt máy chủ CSDL

Dự án: Cung cấp, lắp đặt máy chủ CSDL

Chủ đầu tư: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Cung cấp, lắp đặt, cài đặt, cấu hình hệ thống thiết bị máy chủ và thiết bị lưu trữ nhằm đáp ứng về hiệu năng và tài nguyên hệ thống, đảm bảo môi trường cho các phần mềm ứng dụng làm việc ổn định và phát huy tối đa hiệu quả, đáp ứng yêu cầu khai thác của Chủ đầu tư.© Copyright 2016 All rights reserved.