Starcom Vietnam

Tích hợp hệ thống âm thanh, hình ảnh, HNTH các phòng họp, hội trường toà nhà trụ sở
Home > Các dự án tiêu biểu >
Tích hợp hệ thống âm thanh, hình ảnh, HNTH các phòng họp, hội trường toà nhà trụ sở

Dự án: Cung cấp, lắp đặt và tích hợp hệ thống âm thanh, hình ảnh, HNTH cho các phòng họp, hội trường toà nhà Trụ sở

Chủ đầu tư: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Cung cấp, lắp đặt, tích hợp hệ thống âm thanh, hình ảnh cho phòng hội trường và các phòng họp, hệ thống thông báo tòa nhà và hệ thống camera giám sát an ninh, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tổ chức hội nghị và quản lý điều hành tập trung cho tòa nhà điều hành số 5 Phạm Hùng của Tổng công ty.© Copyright 2016 All rights reserved.