Starcom Vietnam

Hệ thống CNTT Hệ thống CNTT
Sản phẩm, giải pháp > Hệ thống CNTT

Hệ thống CNTT
 

Hệ thống Mạng, Bảo mật

•Hệ thống Mạng (LAN, WAN, Wireless…)
•Hệ thống bảo mật (mạng, CSDL, tầng ứng dụng…)
•Hệ thống cân bằng tải
•Phân tích, kiểm tra, tối ưu hoạt động mạng
•Đánh giá mức độ bảo mật
•Quản lý giám sát mạng và tình hình bảo mật
 
Máy chủ, Sao lưu, Lưu trữ
 
•Tư vấn chiến lược hệ thống
•Xây dựng nhu cầu, chức năng hệ thống Máy chủ, Lưu trữ
•Đánh giá, lựa chọn giải pháp thực hiện
•Triển khai các giải pháp Máy chủ, Lưu trữ chuyên dụng
•Triển khai giải pháp phần mềm Sao lưu chuyên dụng
 
Hạ tầng DataCenter, Điện nhẹ
 
•Tư vấn, thiết kế, triển khai hạ tầng DC: Mạng, Nguồn, điều hòa, sàn nâng…
•Di dời hệ DC
•Tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống điện nhẹ: AV, Camera, tổng đài, loa PA, Kiểm soát vào ra, BMS…
•Bảo hành, bảo trì hệ thống....

Hệ thống Truyền hình hội nghị

•Hệ thống truyền hình hội nghị
•Giải pháp giáo dục trực tuyến
•Giải pháp Truyền hình hội nghị TelePresence
•Giải pháp Telemedicine
© Copyright 2016 All rights reserved.