Starcom Vietnam

Cung cấp phần mềm tích hợp Plugin và Opos truyền dữ liệu tự động
Home > Các dự án tiêu biểu >
Cung cấp phần mềm tích hợp Plugin và Opos truyền dữ liệu tự động

Dự án: Trang bị phần mềm tích hợp và driver Opos truyền dữ liệu tự động với hệ thống phần mềm CAS và Portal KHL

Chủ đầu tư: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

OPOS (OLE for POS) là chuẩn dựa trên giao tiếp cổng COM, cho phép sử dụng các chương trình ngôn ngữ của Microsoft giúp đồng bộ dữ liệu từ thiết bị đầu cuối mới với hệ thống mà không cần phải nâng cấp cho toàn bộ hệ thống, phù hợp với các công ty có mạng lưới kinh doanh rộng lớn, sử dụng nhiều loại thiết bị đầu cuối phục vụ sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở nhu cầu tích hợp chuẩn OPOS cho các thiết bị đầu cuối hiện có của Tổng công ty, đảm bảo tương thích với hệ thống phần mềm hiện có, công ty Starcom đã triển khai cung cấp giải pháp nâng cấp hỗ trợ chuẩn OPOS cho các thiết bị đầu cuối trên toàn mạng lưới.

 © Copyright 2016 All rights reserved.