Starcom Vietnam

Cung cấp, lắp đặt thiết bị SCL hệ thống Scada
Home > Các dự án tiêu biểu >
Cung cấp, lắp đặt thiết bị SCL hệ thống Scada

Dự án: Cung cấp, lắp đặt Vật tư thiết bị SCL máy chủ hệ thống Scada cho Điện lực Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Công Ty Điện Lực Bắc Ninh

 © Copyright 2016 All rights reserved.