Starcom Vietnam

Cung cấp lắp đặt thiết bị đường truyền Leased Line cho tuyến HCM – Phnompenh
Home > Các dự án tiêu biểu >
Cung cấp lắp đặt thiết bị đường truyền Leased Line cho tuyến HCM – Phnompenh

Dự án: Cung cấp lắp đặt thiết bị đường truyền Leased Line cho tuyến HCM – Phnompenh

Chủ đầu tư: Công ty Quản lý bay Miền Nam

 © Copyright 2016 All rights reserved.