Starcom Vietnam

Camera giám sát và báo cháy tại TBA 110kV Võ Cường
Home > Các dự án tiêu biểu >
Camera giám sát và báo cháy tại TBA 110kV Võ Cường

Dự án: Cung cấp Camera giám sát khắc phục hư hỏng hệ thống và báo cháy tại TBA 110kV Võ Cường 

Chủ đầu tư: Công Ty Điện Lực Bắc Ninh

 © Copyright 2016 All rights reserved.