Starcom VietnamStarcom Vietnam cung cấp và tích hợp các hệ thống CNTT, điện tử viễn thông và các hệ thống trang thiết bị chuyên dụng

Hệ thống AV là tên viết tắt của hệ thống Audio Visual, hệ thống âm thanh, hình ảnh. Cấu trúc hệ thống AV thông thường gồm 3 phần:
–         Hệ thống âm thanh
–         Hệ thống hình ảnh, trình chiếu
         Hệ thống tích hợp điều khiển
- Hệ thống mạng LAN, WAN, Wireless
- Sản phẩm, giải pháp bảo mật
- Hệ thống máy chủ và lưu trữ

 

Họp hội nghị truyền hình (họp trực tuyến) là hình thức họp thông qua các thiết bị công nghệ hỗ trợ. Người tham gia có thể tham dự cuộc họp tại bất cứ đâu như: Văn phòng; Nhà riêng; Quán cafe; Sân bay;…

Hệ thống hội nghị truyền hình sử dụng thiết bị phần cứng chuyên dụng bao gồm: 

- Bộ thiết bị đầu cuối: Bộ codec, camera, micro

- Hệ thống thiết bị điều khiển đa điểm MCU (Multipoint Control Unit – MCU): Sử dụng 1 hay nhiều MCU được thiết kế theo mô hình tập trung hoặc phân tán.

© Copyright 2016 All rights reserved.